Home / Chronology/Időrendben / 2006 / 07/07-21 - Norway 310

Norvégia, 2006. július 7-21.